Please click here if you cannot view this email

4 - 6 September 2014 • 10.00am - 5.00pm
Tan Binh Exhibition & Convention Centre (TBECC)
Ho Chi Minh City, Vietnam
The International Event for Entrepreneurship, Business Opportunities & Intellectual Property Rights in Vietnam
Australia (Úc) • Canada • Hong Kong (Hồng Kông) • Indonesia • Latvia •
Malaysia • Singapore • Taiwan (Đài Loan) • UK (Vương quốc Anh) •
USA (Chủng Quốc Hoa Kỳ) • Vietnam (Việt Nam)
 
Exhibit Profile
1. Consultancy Services (Dịch vụ tư vấn)
2. Education (Giáo dục)
3. Fashion Apparels / Fashion Accessories / Jewellery (Quần áo thời trang / Phụ kiện thời trang /
Trang sức)
4. Food & Beverage (Thực phẩm & Nước giải khát)
5. Franchise Services & Business Support (Dịch vụ nhượng quyền thương mại & Hỗ trợ doanh nghiệp)
6. Health & Fitness (Sức khỏe & Thể dục)
7. Retail (Bán lẻ)
...and more!
 
 
* Admission Policy & Attire: Entry is restricted to business / trade visitors and anyone seeking investment opportunities. Minors below the age of 16, whether accompanied or not, will not be permitted entry. All visitors must be in proper business attire. The Organiser reserves the right to refuse entry to those deemed inappropriately dressed e.g. in shorts, sandals or slippers.

*Qui định về điều kiện Tham gia và Trang phục: Sự kiện chỉ dành cho các khách mời trong lĩnh vực kinh doanh thương mại hoặc tìm kiếm cơ hội đầu tư. Trẻ em dưới 16 tuổi không được phép tham dự kể cả đi kèm. Tất cả các khách tham dự phải mặc trang phục công sở phù hợp. Nhà tổ chức có quyền từ chối khách khi nhận thấy trang phục của khách không phù hợp, ví dụ như mặc quần sooc, đi dép xăng đan hay dép lê.
Home | About Us | For Visitors | For Exhibitors | Join Our Mailing List | Download Brochures | Contact Us
You are receiving this email because you have attended the previous editions of our shows
or requested information from BizLink Exhibition Services Pte Ltd.

Subscribe | Unsubscribe