Quảng cáo & Tài trợ

Viet-2

IFBO mang đến nhiều cơ hội tài trợ cho các bên quan tâm. Với việc truyền đạt thông tin cho hàng ngàn người tham gia, các nhà tài trợ – mà nhiều người trong số đó là giám đốc điều hành, chuyên gia đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư và doanh nghiệp – có thể yên tâm về tính công khai và minh bạch tối đa. Bạn sẽ chắc chắn đạt được mục tiêu dự kiến thông qua các kênh tiếp thị khác nhau của chúng tôi.

Cơ hội có thể được tạo ra và tùy chỉnh nhằm đáp ứng các mục tiêu tiếp thị của bạn. Để đảm bảo hoạt động tài trợ hoặc để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi