Kinh doanh tại Việt Nam

vietnam-topreasons

Dễ làm ăn tại Việt Nam

Xếp thứ 99 trong số 189 nền kinh tế theo Báo Cáo Hoạt Động Kinh Doanh của Ngân hàng Thế giới.

Các yếu tố khiến Việt Nam hấp dẫn đối với các nhà đầu tư:

  • Giá nhân công thấp
  • Thị trường tiêu dùng đang phát triển
  • Chuyển dần từ doanh nghiệp quản lý tập trung sang công ty định hướng thị trường
  • Giới thiệu và sửa đổi luật pháp của chính phủ để thu hút thêm đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Hấp dẫn nhất cho:

  • Sản xuất hàng xuất khẩu
  • Sản phẩm tiêu dùng
  • Nhượng quyền thương mại
  • Dịch vụ tài chính

Giao dịch xuyên biên giới – Nhập khẩu/Xuất khẩu 

Theo số liệu thu thập trong Báo Cáo Hoạt Động Kinh Doanh, xuất khẩu một container hàng chuẩn cần có 5 tài liệu, mất 21 ngày với chi phí 610 USD. Nhập khẩu một container hàng tương tự cần có 8 tài liệu, mất 21 ngày với chi phí 600 USD.

Việt Nam – Địa điểm đầu tư lý tưởng

Với nhu cầu ngày càng gia tăng và tình hình kinh tế đang dần thay đổi, các chuyên gia dự báo Việt Nam sẽ là địa điểm đầu tư lý tưởng. Hội chợ này sẽ là thông lệ lý tưởng cho việc giới thiệu mô hình nhượng quyền thương mại và triển vọng kinh doanh.  Hội chợ IFBO Việt Nam 2014 sẽ thông báo và cập nhật thông tin cho bạn.

Nắm bắt triển vọng tăng trưởng sáng sủa của Việt Nam cho các cơ hội kinh doanh và nhượng quyền thương mại! Tham gia triển lãm ngay hôm nay.

Số liệu hữu ích

Bất kỳ liên kết nào dẫn đến bất cứ nội dung của bất kỳ trang web nào khác truy cập thông qua trang web này chỉ được cung cấp để sử dụng và thuận tiện cho bạn, và việc bao gồm bất cứ liên kết nào cũng không bao hàm sự chứng thực của BizLink Exhibition Services Pte Ltd đối với trang đó hoặc thông tin có trên trang đó. Các liên kết tham khảo trên trang web này có thể không thuộc quyền quản lý của BizLink, và BizLink không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang liên kết nào hoặc bất kỳ liên kết nào chứa trong trang liên kết.