Đăng ký truyền thông

Thông tin đăng ký truyền thông

  • Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Hội chợ nhượng quyền thương mại & cơ hội kinh doanh quốc tế (IFBO) Việt Nam. Nếu bạn là nhà báo / phóng viên / biên tập viên / nhà văn / nhà xuất bản / nhà thuyết trình, vui lòng điền hoàn tất mẫu sau để nhận Thông cáo báo chí và Tổng quan hội chợ cập nhật của chúng tôi Nếu bạn là nhân viên ngoài lĩnh vực biên tập và muốn đến thăm hội chợ, vui lòng đăng ký tại đây. Vui lòng điền vào tất cả các trường trong tiếng Anh.

  • +Country Area Number
  • +Country Area Number
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.