Phòng trưng bày

Đây là ảnh về Hội chợ nhượng quyền thương mại & cấp phép châu Á (FLAsia) Singapore 2013 của chúng tôi. Ảnh thêm về Hội chợ nhượng quyền thương mại & cơ hội kinh doanh quốc tế (IFBO) Việt Nam 2014 sẽ sớm có mặt.

Xem trọn album trên Google+ hoặc Picasa